Foirmeacha Páipéir chun an ECI-UBI a Shíniú

RIALACHÁN (AE) 2019/788 AN PHARLAIMINT EORPACH AGUS AN CHOMHAIRLE an 17 Aibreán 2019 ar thionscnamh shaoránaigh na hEorpa (Téacs le hábharthacht LEE)

(31) Tá feidhm ag Rialachán (AE) 2016/679 maidir le próiseáil sonraí pearsanta a dhéantar faoin Rialachán seo. Maidir leis sin, ar mhaithe le cinnteacht dhlíthiúil, is iomchuí a shoiléiriú gurb é ionadaí an ghrúpa eagraithe nó, más infheidhme, an t-aonán dlíthiúil a cruthaíodh chun an tionscnamh a bhainistiú, agus údaráis inniúla na mBallstát a mheas mar rialaitheoirí sonraí de réir bhrí Rialachán (AE) 2016/679 maidir le sonraí pearsanta a phróiseáil agus ráitis tacaíochta, seoltaí ríomhphoist agus sonraí á n-urrú ag urraitheoirí na dtionscnamh, agus chun críocha fíoraithe agus ráitis tacaíochta a dheimhniú, agus chun an tréimhse uasta a shonrú inar féidir na sonraí pearsanta a bhaileofar chun críocha tionscnaimh a choinneáil. Ina gcáil mar rialaitheoirí sonraí, ba cheart d’ionadaí an ghrúpa eagraithe nó, más infheidhme, an t-eintiteas dlíthiúil a cruthaíodh chun an tionscnamh a bhainistiú, agus údaráis inniúla na mBallstát gach beart iomchuí a dhéanamh chun na hoibleagáidí a fhorchuirtear a chomhlíonadh. le Rialachán (AE) 2016/679, go háirithe iad siúd a bhaineann le dlíthiúlacht na próiseála agus le slándáil na ngníomhaíochtaí próiseála, le faisnéis a sholáthar agus le cearta na ndaoine is ábhar do na sonraí.

Ba mhaith linn a dhéanamh soiléir, gur cheart do gach Comhordaitheoir agus Ionadaí náisiúnta dár ECI cuireadh a thabhairt do ghníomhaithe a thíre sínithe a bhailiú, ní hamháin ar líne, ach i bhfoirm páipéir freisin. Ní mór na foirmeacha páipéir a bhailítear a sheoladh chuig na Comhordaitheoirí náisiúnta trí phost deimhnithe, chuig an seoladh amháin, a thabharfaidh siad dá ngníomhaithe.

Sampla don AUSTRIA: is é an seoladh poist: Postfach 21, 2345 Brunn, EBI-BGE-AT
(Uimhir bhosca xx, cód ECI-UBI-Tír)

Caithfear na foirmeacha páipéir sínithe a choinneáil in áit shábháilte.

Maidir leis an tslándáil ar fhoirmeacha páipéir, tá sé tábhachtach an “Dearbhú maidir le foirm páipéir a úsáid“ a thabhairt do na gníomhaígh (i dteanga na tíre):

“Láimhseáil an bhailiúcháin foirmeacha páipéir de shínithe le haghaidh TIONSCNAMH EORPACH NA SAOR IN AISCE“ TOSAIGH Bun-Ioncaim Neamhchoinníollach (UBI) ar fud an AE ”(https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_en)

Maidir le foirmeacha páipéir de réir Iarscríbhinn III Cuid A nó Cuid B de rialacháin ECI:

  • Caithfear gach réimse a líonadh isteach! Is ansin amháin a bhíonn an vótáil bailí
  • Scríobh inléite agus i gceannlitreacha! Ní áirítear neamh-incháilithe.
    Tabhair le fios nach féidir leat síniú ach uair amháin! Más mian le duine síniú ar líne níos déanaí nó má shínigh sé ar líne cheana féin ní féidir leis síniú ar pháipéar.
  • Ní féidir aon rud ar an bhfoirm a athrú nó a scriosadh ar an bhfoirm!

Níl cead ag na bailitheoirí / tríú páirtithe cóipeanna a dhéanamh d’fhoirmeacha sínithe páipéir nó na sonraí a úsáid! (Tá siad freagrach as slándáil sonraí)

An raibh muid ag dul leis na foirmeacha líonta?

Caithfear na foirmeacha páipéir a líontar le sonraí pearsanta a sheoladh chuig do chomhordaitheoirí náisiúnta. Mura ndéanann tú sin, ní féidir iad a chur le comhaireamh iomlán na sínithe. Tá na seoltaí ar an leathanach speisialta seo.

Nóta:

Dhá mhí ar a laghad tar éis dheireadh an ama bailiúcháin, ba cheart sínithe bailithe uile i bhfoirm páipéir a uaslódáil agus ba cheart an Coimisiún a chur ar an eolas faoi seo. Fógrófar an nós imeachta nithiúil níos déanaí, tar éis é seo a shoiléiriú leis an gCoimisiún agus na tástálacha a dhéanamh.

Íoslódáil foirmeacha Páipéir

Is féidir le comhchoistí náisiúnta na foirmeacha páipéir a íoslódáil ar an leathanach seo. Tá sé cosanta ag pasfhocal. Más mian leat foirmeacha páipéir, déan teagmháil le do chomhordaitheoir náisiúnta trínár gréasáin

%d blagairí mar seo: